Barn

Image
 

I takt med att våra städer växer blir även cykeln och dess infrastruktur mer och mer viktig. Att ha en miljö som tar hand och värnar om detta geniala transportsätt är en förutsättning för sunda och hälsosamma städer.

Nola tillhandahåller många olika produkter för en framtida urban hållbar cykelmiljö. Från cykelställ och pollare till modulsystem med belysning och tak.