Image

Nola Stockholm
Huvudkontor/Teknisk support/Press
Repslagargatan 15B
Box 17701
118 93 Stockholm
08 702 1960 (78)
Fax: 08 702 1962
headoffice@nola.seNola Malmö
Order/Offert/Export/Showroom
Skeppsbron 3
211 20 Malmö
040 17 11 90
Fax: 040 12 75 45
offert@nola.se
order@nola.se
headoffice@nola.se

 

Kontakta oss


Det är vi som arbetar på nola

Image
Agneta Stake

Design Management

08 702 1960
040 17 11 90
070 601 43 25
agneta@nola.se

Image
Malin Moreau

Project Developer/
Creative Director

040 17 11 90
0761 260 260
malin@nola.se

Image
Pia Karlsson

Administration
& projektledning

08 702 19 78
070 100 96 63
pia@nola.se

Image
Lars Olsson

Säljansvarig västra, 
norra Sverige & Norge

070 879 75 76
lars@nola.se

Image
Anna Stake

Säljansvarig
Öresundsregionen

072 179 09 99
anna@nola.se

Image
Kasper Soila

Säljansvarig Stockholm
& Mellansverige

08 702 19 64
070 959 13 17
kasper@nola.se

Image
Axel Karlsson

Representant &
Affärsutveckling
Kebne Utegym


0730 45 46 14
axel@nola.se

Image
Dajana Kasalica

Exportansvarig & offert

040 17 11 90 (98 direkt)
dajana@nola.se

Image
Jessica Almers

Order/Offert koordinator

040 17 11 90 (95 direkt)
jessica@nola.se

Image
Johanna Granelli

Innesäljare, projekt & offert

040 17 11 90 (97 direkt)
johanna@nola.se

Image
Sandra Larsson

Order & inköp
(föräldraledig)

040 17 11 90 (94 direkt)
sandra@nola.se

Image
Sara Hagelthorn

Order & inköp

040 17 11 90 / (94 direkt)
sara@nola.se

Image
Julia Ling

Order & inköp

040 17 11 90 (93 direkt)
julia@nola.se

Image
Hanna Bortas

Order & Inköp

040 17 11 90 (92 direkt)
hanna@nola.se

Image
Martin Hansson

Innesäljare

040 17 11 90
martin@nola.se

Image
Ulf Hansson

Industridesign &
produktutveckling

08 702 19 78
ulf@nola.se

 
Image
Anders Åkesson

Industridesign &
produktutveckling

08 702 19 78
anders@nola.se

Image
Odin Brange Sollie

Industridesign &
produktutveckling

08 702 19 78
odin@nola.se

Image
Jonas Bergström

Grafisk form & annonsering

08 702 19 78 (63 direkt)
jonas@nola.se

Image
Lovisa Brånby

Kommunikation/PR

08 702 19 78 (72 direkt)

lovisa@nola.se