Outdoor Office

Image
 

I takt med att våra städer växer blir även cykeln och dess infrastruktur mer och mer viktig. Att ha en miljö som tar hand och värnar om detta geniala transportsätt är en förutsättning för sunda och hälsosamma städer.

Nola tillhandahåller många olika produkter för en framtida urban hållbar cykelmiljö. Från cykelställ och pollare till modulsystem med belysning och tak.

Parco

Broberg & Ridderstråle

Korg

Thomas Bernstrand

Grid

Boris Berlin, Poul Christiansen

Korg

Thomas Bernstrand

ABC

Broberg & Ridderstråle

Areal

Broberg & Ridderstråle

Jern

Krook & Tjäder Design & Joel Karlsson

Parco

Broberg & Ridderstråle
Loading...