Certifieringar

Byggvarubedömningen ska tillhandahålla optimala verktyg för att underlätta för bygg- och fastighetssektorns aktörer att välja byggmaterial som bidrar till en hållbar utveckling.
Genom en aktiv dialog med materialtillverkare ska Byggvarubedömningen utgöra det självklara valet för registrering av produkter.