Nola visar möbler för stadsmiljö på Elmia Park

Nola medverkar och ställer ut produkter med fokus på förbättrade livsmiljöer på Elmia Park den 24 - 26 september i Jönköping.

I vår monter B01:38 visar vi upp flexibla sittmöbler och plantering för stadsmiljö där arbete, vila och grönytor kombineras med hållbar design i stadsrummet.

Agneta Stake, VD Nola, kommer också att hålla en föreläsning under Urban Green Talks; tisdag 24 september, om hur vår stadsmiljö förändras utifrån nya behov och livsmönster.

Elmia Park är en fackmässa för branschfolk inom parker och utemiljöer som genomförs vartannat år i Jönköping. Förutom produktutställningar arrangeras seminarier och debatter i anslutning till mässan, som har fri entré. 

Image